ELECTRONIC BALANCE OHAUS, TAJ202

Tình trạng:

Còn hàng


Cân điện tử kỹ thuật ohaus, taj202

Đặc trưng kỹ thuật:
Hãng sản xuất: Ohaus – Mỹ
Model: TAJ202
Thông số kỹ thuật:
– Khả năng cân tối đa: 200g
– Độ chính xác: 0,01g
– Độ tuyến tính: ± 1d
– Đơn vị cân: Gram, grain, carat, ounce, ounce troy, pennyweight, kilogram1, pound2, Taels Hong Kong, Taels Taiwan,Taels Singapore, Tola, Tical, parts counting (với tính năng APW)
– Thời gian ổn định cân: 3 giây
– Nguồn cung cấp: AC adaptor (bao gồm) hoặc 4 Pin AA (không bao gồm)
– Nhiệt độ hoạt động: Nhiệt độ từ 100C đến 400C tại độ ẩm tương đối 30% đến 90%, không ngưng tụ
– Kích thước: 137 x 140mm

Liên hệ báo giáCompare
Đặc trưng kỹ thuật:

Đặc trưng kỹ thuật:
Hãng sản xuất: Ohaus – Mỹ
Model: TAJ202
Thông số kỹ thuật:
- Khả năng cân tối đa: 200g
- Độ chính xác: 0,01g
- Độ tuyến tính: ± 1d
- Đơn vị cân: Gram, grain, carat, ounce, ounce troy, pennyweight, kilogram1, pound2, Taels Hong Kong, Taels Taiwan,Taels Singapore, Tola, Tical, parts counting (với tính năng APW)
- Thời gian ổn định cân: 3 giây
- Nguồn cung cấp: AC adaptor (bao gồm) hoặc 4 Pin AA (không bao gồm)
- Nhiệt độ hoạt động: Nhiệt độ từ 100C đến 400C tại độ ẩm tương đối 30% đến 90%, không ngưng tụ
- Kích thước: 137 x 140mm