Đầu đo liều buồng Ion hóa chuyên dụng cho Radiopharmacies (Rph)

Tình trạng:

Còn hàng


Compare

Miêu tả:
– Dạng tường mỏng, giếng sâu, nạp khí áp suất và hàn kín
– Nạp bằng khí Argon siêu sạch áp suất 12 atm
– Tự động lựa chọn giải đo

Kích thước buồng Rph:
– Cao: 45.8 cm
– Đường kính: 17.2 cm
– Trọng lượng: 17.8 kg
– Đường kính giếng đo: 6.1 cm
– Độ sâu giếng đo: 25.4 cm

 

Liên hệ báo giá

Miêu tả:
– Dạng tường mỏng, giếng sâu, nạp khí áp suất và hàn kín
– Nạp bằng khí Argon siêu sạch áp suất 12 atm
– Tự động lựa chọn giải đo
– Đối với buồng đo Rph (Rsioapharmacy): 72 Ci Tc-99m; 20Ci F-18
– Độ chính xác: <=2%
– Độ tuyến tính : 2%
– Thời gian phản hồi: trong vòng 2 giây, đối với mẫu hoạt độ thấp là từ 4-16 giây
– Độ lặp lại : 1%
– Thực hiện các phép thử:
. Chẩn đoán : Chương trình full test +Test Daily : Auto Zero, thay đổi phông, thử cao thế, kiểm tra dữ liệu, thử độ chính xác và hệ số.
– Thử QC tuyến tính, hình học đo và strip QC
– Dữ liệu :
. 30 nuclides sẵn sàng sử dụng
. >80 nuclides cài sẵn (Số chuẩn và thời gian bán rã)
– Dữ liệu nguồn tiêu chuẩn : Co-57, Ba-133, Cs-137, Na-22 -Molibdenum-99 Assay
. Phương pháp : Canister hoặc CAPMAC
. Giá trị đo: Mo-99, Tc-99m, tỷ số Tc-99m/Mo-99

Kích thước buồng Rph:
– Cao: 45.8 cm
– Đường kính: 17.2 cm
– Trọng lượng: 17.8 kg
– Đường kính giếng đo: 6.1 cm
– Độ sâu giếng đo: 25.4 cm

 

Danh mục: