Lead glass

Tình trạng:

Còn hàng


Kính chì

Kích thước (Dài x Cao x Dày):
• 30 x 40 x 8 mm
• 35 x 35 x 8 mm
• 40 x 60 x 10 mm
• 50 x 70 x 10 mm
• 60 x 80 x 12 mm

 

Liên hệ báo giá
Size
(Length x Height x Thickness)
Kích thước
(Length x Height x Thickness)
• 30 x 40 x 8 mm
• 35 x 35 x 8 mm
• 40 x 60 x 10 mm
• 50 x 70 x 10 mm
• 60 x 80 x 12 mm

(Dài x Cao x Dày)
• 30 x 40 x 8 mm
• 35 x 35 x 8 mm
• 40 x 60 x 10 mm
• 50 x 70 x 10 mm
• 60 x 80 x 12 mm

Danh mục: